Een inkomensverzekering is een verzamelnaam voor alle verzekeringen die medewerkers en ondernemers beschermen tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Een inkomensverzekering bestaat uit de volgende mogelijkheden:

  • Verzuimverzekering
    Een verzuimverzekering heeft u nodig als u als werkgever de inschatting maakt dat u de verzuimkosten niet zelf kunt dragen. U bent als werkgever namelijk verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen van uw medewerker. Met een verzuimverzekering verzekert u de verzuimkosten in deze eerste 2 jaar.
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
    Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor de zelfstandig ondernemer. Het beschermt uw inkomsten als u arbeidsongeschikt raakt.

Meer informatie? We bellen u graag op!